NOCOBOX ®

10 skåler til
prøvetaking og
dyrking for
påvisning av
mikroorganismer

Oxypharm Nocotest
NOCOTEST ®
100 test-strimler.
For å kontrollere
at middelet er
jevnt fordelt i
rommet.
 

KVALITETSSIKRING:

Last ned den filen som tilsvarer den desinfeksjonsløsningen som skal benyttes. Legg inn tallverdi for aktuelle roms volum uttrykt i kubikk-meter (lengde x bredde x høyde).
Filen vil automatisk kalkulere forbruk av desinfeksjonsløsning, korrekt innstilling av robot, samt den tiden rommet skal være avlåst.


NOCOLYSE
One Shot®

Kalkulator
Viser mengde løsning og tid i forhold til romvolum
Last ned filen her


NOCOLYSE®

Kalkulator
Viser mengde løsning og tid i forhold til romvolum
Last ned filen her

 

Generell Bilde Varekatalog

Generell bilde produsent web