Rely+On VirKon og Rely+On PeraSafe er registrert og godkjent av Statens Legemiddelverk.

 

Sikkerhetsdatablad & Verneblad:

Beskriver VirKon og PeraSafe i konsentrert form (pulver/tabletter/doseposer.  Produktenes egenskaper og miljøpårvirkning endres ved utblanding. Sikkerhetsdatablad er også tilgjengelig på stoffkartoteket Eco Archive


Sikkerhetsdatablad
VirKon tabletter
Rev. (2022.04.04)


Sikkerhetsdatablad
VirKon pulver
Rev. (2023.05.26)


Sikkerhetsdatablad
PeraSafe
Rev. (2023.06.01)

DuPont Verneblad VirKon Tabl ikon
Verneblad
VirKon


Verneblad
PeraSafe


Sikkerhetsaspekter
VirKon 1% løsning

PeraSafe kompatibilitet med materialer

Virkon kompatibilitet med materialer

PeraSafe brosjyre IKON

Generell Bilde Varekatalog

Generell bilde produsent web

1

2

3

4

5

6

7

8

9