MASKINER / ROBOTER:

H202 SENSOR:

KJEMI / MIDLER:

HJELPEMIDLER:

TILBEHØR:

KVALITET og SIKKERHET:

Våre roboter og kjemi tilfredsstiller Norsk Standard for luftbåren desinfeksjon av rom ved automatisk prosess, NS-EN 1727:2020, under rene forhold.

NS-EN 17272:2020 tester både kjemiens/gassens drapseffekt på mikroorganismer, og hvor effektivt roboten distribuerer gassen. Drapseffekt testes på 11 ulike mikroorganismer (bakterier, sporer, mykobakterier, virus og sopp). Nocospray/Nocolyse møter kravene til effekt mot alle disse 11 mikroorganismene, og har i tillegg godkjent testresultat mot Clostridium difficile. Kravene til effekt utrykkes som en reduksjon utrykt som desimal log. Kravene er 5 logs reduksjon for bakterier og 4 logs reduksjon for alle andre mikroorganismer. 

Distribusjonstesten utføres på Staphylococcus aureus (gule stafylokokker) plassert i fire (4) ulike prøvetakings-posisjoner og er ment å sikre effektiviteten av prosessen i hele test-rommet. Nocospray/Nocolyse er testet i et rom med et areal på 13,97m² og et volum på 32 m³ som i testen defineres som «stort rom» (large enclosure). Testresultater kan fås ved henvendelse Brage Medical.