Detect 2

Løsning som avslører kontaminering i sann-tid på instrumenter og medisinsk utstyr ved å farge forurensning "BLÅ"

BABYSCOPE 2.0

Digitalt, fiberoptisk kamera til inspeksjon av fleksible endoskoper og hulrom i medisinsk utstyr"Til tross for sikkerhetsvarsler, fortsetter kontaminerte, fleksible endoskop å sette pasienter i fare".

FOREBYGG Biofilm

FOREBYGG Biofilm
FOREBYGG: Det er umulig å desinfisere eller sterilisere et utilstrekkelig rengjort instrument. Biofilmmatrise bør elimineres ved vaskeprosessen. Mikrober beskyttet av biofilm vil motstå selv desinfeksjon på høyt nivå.

OPPLØS og FJERN biofilm

OPPLØS og FJERN biofilm
OPPLØS og FJERN: OneLifes enzymteknologi muliggjør fullstendig og irreversibel nedbrytning av organisk smuss og biofilm. Instrumenter blir helt rene og reduserer markant risikoen for kontaminering.Multi-enzymatisk, høynivå dyprengjøring og fjerning av biofilm i avløp:Til medisinsk utstyr, tannlegeinstrumenter, endoskop:Til kritiske overflater:

OPPDAG biofilm

OPPDAG biofilm
OPPDAG: Faren for kontaminasjon er ofte undervurdert fordi mikroorganismer skjuler seg i biofilm, og tester er falske negative. Ta kontroll og visualiser mikrofilm!