UV-C desinfeksjon

UV-C desinfeksjon
Smittevern-utfordringer ved tannklinikker I tannklinikker hvor antall besøkende er høyt, er inneklimaet særlig utsatt for smittefare, og det kan være svært ressurskrevende å sørge for tilstrekkelig smittevern mellom hver klient. I tillegg vil tidkrevende prosesser være en betydelig begrensende faktor med tanke på å opprettholde en normal- og økonomisk lønnsom drift. Det er økt risiko for smittespredning ved behandlinger som forårsaker aerosoler (dråpe-sk