Pålitelig H202 sensor

Bioxx1 er et stasjonært overvåkingssystem for kontinuerlig måling og registrering av hydrogenperoksidnivåer i rommet, i tillegg til; temperatur og luftfuktighet.

Bioxx1 registrerer effektiviteten til desinfeksjonen (uttrykt som ppm-verdi). De innsamlede dataene overføres til og lagres på en nettplattform. Brukeren har sanntidstilgang til dataene, uavhengig av sted og tid. Pålitelige rapporter gir sporbarhet og validering.

Systemet er meget enkelt i bruk. Se video under: