SELUTION SLR – Sirolimus Eluting Balloon

SELUTION SLR – Sirolimus Eluting Balloon
Selution SLR - Drug Eluting Balloon Designed to deliver similar performance as drug-eluting stents Cell Adherent Technology (CAT™) er en proprietær amfipatisk lipidteknologi som binder mikro-sfærer til ballongoverflaten, og beskytter dem under ballonginnsetting og oppblåsing; Forbedret medikamentretensjon og biotilgjengelighet, noe som muliggjør en lavere legemiddeldosekonsentrasjon på ballongoverflate (1μg/mm²). Optimalisert overføring av mikro-sfærer (

ScoreFlex – Focus Force Balloon

ScoreFlex – Focus Force Balloon
 Focused Force Angioplasty forControlled Lesion PreparationScoreflex’s dual wire system creates a focal stress pattern to facilitate effective controlled lesion preparation at low resolution pressure.  Recommended applications:Lesion preparation for stents, scaffolds and DEBIn Stent restenosisBifurcation lesionsSmaller vesselsOstial lesionsDiffuse diseaseRecommended Procedure:Begin inflation of Scoreflex at 2 atm and hold at this pressure for 10-20 seconds