Illustrasjonene over viser et lite utvalg av de mikroorganismer Nocolyse og Nocolyse One Shot har dokumentert effekt mot. Ta kontakt med Brage Medical for full oversikt.

Sertifisert i henhold til europeisk standard; NF T 72-281

NS-EN 17272:2020 tester både kjemiens/gassens drapseffekt på mikroorganismer, og hvor effektivt roboten distribuerer gassen. Drapseffekt testes på 11 ulike mikroorganismer (bakterier, sporer, mykobakterier, virus og sopp). Nocospray/Nocolyse møter kravene til effekt mot alle disse 11 mikroorganismene, og har i tillegg godkjent testresultat mot Clostridium difficile. Kravene til effekt utrykkes som en reduksjon utrykt som desimal log. Kravene er 5 logs reduksjon for bakterier og 4 logs reduksjon for alle andre mikroorganismer.

Distribusjonstesten utføres på Staphylococcus aureus (gule stafylokokker) plassert i fire (4) ulike prøvetakings-posisjoner og er ment å sikre effektiviteten av prosessen i hele test-rommet. Nocospray/Nocolyse er testet i et rom med et areal på 13,97m² og et volum på 32 m³ som i testen defineres som «stort rom» (large enclosure). Testresultater kan fås ved henvendelse Brage Medical.

Godkjent av Direktoratet for medisinske produkter (tidligere Statens Legemiddelverk):

Nocolyse One-Shot ble allerede i april 2016 godkjent av Statens Legemiddelverk (SLV) som kjemisk desinfeksjonsmiddel til teknisk bruk innen helse og sykepleie. SLV baserte godkjenningen på dokumentasjonen som viste at Nocolyse One Shot har tilfredsstillende effekt mot gramnegative og grampositive bakterier, mykobakterier, sporer, virus og sopp.

1. januar 2024 endret Statens Legemiddelverk navn til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Direktoratet for medisinske produkter har, i tillegg til Nocolyse One Shot, også godkjent Nocolyse (6%) og Glosair 400 (6%). Fortsatt bygger godkjenning på tilfredsstillende effekt. Se oversikt over godkjente desinfeksjonsmidler og veiledning for bruk; https://www.dmp.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/bruk-av-desinfeksjonsmidler

Godkjent av Miljødirektoratet:

Samme produkter er også godkjent etter Biocidforskriften og er å finne på Miljødepartementets lister over godkjente biocidprodukter: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/biocider/godkjente-biocidprodukter/

 

 

 

Alle tester og studier på Nocolyse One Shot og Nocolyse finnes tilgjengelig. For oversikt og tilgang, kontakt oss i Brage Medical.