Illustrasjonene over viser et lite utvalg av de mikroorganismer Nocolyse og Nocolyse One Shot har dokumentert effekt mot. Ta kontakt med Brage Medical for full oversikt.

Godkjent av Statens Legemiddelverk

Sertifisert i henhold til europeisk standard; NF T 72-281

Nocolyse One-Shot er siden april 2016 godkjent av Statens Legemiddelverk som kjemisk desinfeksjonsmiddel til teknisk bruk innen helse og sykepleie. SLV baserer godkjenningen på at dokumentasjonen viser at Nocolyse One Shot har tilfredsstillende effekt mot gramnegative og grampositive bakterier, mycobakterier, sporer, virus og sopp.

Nocolyse One-Shot  er siden November 2014 sertifisert i henhold til europeisk standard for "Airborne automated disinfection systems" - kjent under forkortelsen; NF T 72-281.  NF T 72-281 er en utfordrende test mot en rekke mikroorganimser inkludert baktereier, virus, sopp, gjærsopp, sporer, mykobaktereier og bakteriofager.

 

 

 

 

Alle tester og studier på Nocolyse One Shot og Nocolyse finnes tilgjengelig. For oversikt og tilgang, kontakt oss i Brage Medical.