ETOSS: Educational Total Occlusion Simulation System

ASAHI Etoss simulator

 

ETOSS er et simulator system som gjør det mulig å teste ASAHI wires i en syntetisk etterligning av en totalokklusjon. De ulike wires' egenskaper er enkelt å studere ved hjelp av to kamera som i to plan filmer wirens bevegelser. På den måten kan man på en enkel måte erfare forskjellen på de ulike wires styrbarhet/respons. 

Gjør en avtale med oss, og vi stiller ETOSS simulator system gratis til disposisjon. Dette er et utmerket læringsverktøy som gjør det enklere å velge den mest hensiktsmessige wire.

Bord modell (for sammenligning av rotasjonskontroll)

 

Denne modellen gjør det mulig å sammenligne ulike wires egenskaper hva gjelder rotasjonskontroll. To wires testes samtidig og følger samme bane gjennom en bifurkasjon og ut gjennom to åpninger av ulik diameter. Den wire med best rotasjonskontroll vil lettere la seg styre i ønsket retning.

PRESENTASJONER:

ASAHI Slides presentasjon

Vi har utarbeidet Power Point presentasjoner som i detalj beskriver:

-de fire teknologiene som gjør ASAHI wires unike
-hvordan act one (dobbel kjerne) teknologien gjør den nye generasjonen wires mer styrbare
-forskjellene mellom de ulike wires hva gjelder support, fleksibilitet og penetrasjonskraft
-anbefalinger i forhold til type lesjoner
-anbefalinger i forhold til strategier