Smittevern-utfordringer ved tannklinikker

I tannklinikker hvor antall besøkende er høyt, er inneklimaet særlig utsatt for smittefare, og det kan være svært ressurskrevende å sørge for tilstrekkelig smittevern mellom hver klient. I tillegg vil tidkrevende prosesser være en betydelig begrensende faktor med tanke på å opprettholde en normal- og økonomisk lønnsom drift.

Det er økt risiko for smittespredning ved behandlinger som forårsaker aerosoler (dråpe-skyer). Slike dråpe-skyer kan holde seg svevende i luften i timer, og hver enkelt dråpe kan bære høye antall virus. Tannpleie frembringer naturligvis mengder aerosoler, og disse skyene kan ha en rekkevidde på seks meter. Slik kan SARS- CoV-2 virus være aktive i et behandlingsrom i flere timer etter at aerosolene ble dannet. I denne sammenheng er UV-C stråling, en av de mest pålitelige og allment aksepterte tilnærmingene, og UV-mastercare er et system designet og utviklet spesielt beregnet for tannklinikker.

Manuell desinfeksjon er tidkrevende prosess

UV-mastercare's kraftige lamper inaktiverer SARS-CoV-2 viruset

UV-C inaktiverer coronaviruset

UVC-stråling har effektivt blitt brukt i flere tiår for å redusere spredningen av bakterier - for eksempel tuberkulose. Av denne grunn kalles UVC-lamper ofte "bakteriedrepende" lamper. UV (ultrafiolette) stråler har kortere bølgelengde og høyere energi enn vanlig lys. Det finnes ulike typer ultrafiolette stråler, og disse har fått betegnelsene: UV-A, UV-B og UV-C. Energien er høyest i UV-C strålene, og derfor er det disse som egner seg best til å inaktivere virus. UV-mastercares kraftige Amalgam-lamper (2 x 172 W) produserer UV-C stråler med en bølgelengde på 254 nanometer. Disse UV-C strålene inaktiverer SARS-CoV-2 viruset ved at energien skader nukleinsyrer og proteiner som viruset er avhengig av for å kunne være aktivt.

UV-C-stråling hemmer SARS-CoV-2, og responsen avhenger av både UV-C-dosen og viruskonsentrasjon. Studier har vist at ved viruskonsentrasjoner som er typiske for forurenset lukket miljø og ved nivåer tilsvarende de man finner i spytt hos COVID-19-infiserte pasienter, var en veldig liten dose på mindre enn 4 mJ/cm² tilstrekkelig til å oppnå full inaktivering av viruset.

UV-Mastercare – kostnadseffektiv, pålitelig og trygg

UV-mastercare produseres i Belgia og ble designet og utviklet spesielt med tanke på tannklinikkers behov for en rask og på pålitelig metode for å hindre smitte via aerosoler og flater.

UV-mastercare har gjennom sin produktutvikling banet vei for pålitelig og trygg bruk av UV-C stråling. Rørene som omkranser og beskytter selve Amalgam-lampene, er laget av kvarts som absorberer de bølgelengder som ellers kunne ha dannet skadelig ozon.

Forskning viser at de påkrevde strålingsenergier for eliminering av SARS-CoV-2 i aerosoler og på overflater er henholdsvis 2 mJ/cm² og 35 mJ/cm². UV-mastercare gir stråleenergier som overstiger dette, og ved anbefalt betjening av UV-mastercare inaktiveres mer enn 99,99% av alle virus.

Det er viktig å merke seg at UV-C generelt ikke kan inaktivere et virus eller en bakterie hvis den ikke er direkte utsatt for UV-C. Siden UV-mastercare systemet består av to lamper – en «master-enhet» og en «slave-enhet, er risikoen for skyggeeffekt minimert. I tillegg har produsenten lagt inn gode sikkerhetsmarginer ved beregning av dose.

UV-mastercare er et kostnadseffektivt system, med relativt moderate investeringskostnader og svært lave driftskostnader. Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud. Vi i Brage Medical har lang erfaring med høy-nivå desinfeksjonsmidler til det norske helsevesenet, og vi er også markedsleder innen automatisert, luftbåren desinfeksjon (desinfeksjons-roboter).

Generell Bilde Varekatalog

Generell bilde produsent web