Rely+On VirKon og Rely+On PeraSafe er registrert og godkjent av Statens Legemiddelverk.

Rely+On VirKon og Rely+On PeraSafe er resultatene av innovativt utviklingsarbeid innrettet på å "temme" velkjente antimikrobielle substanser, hvis bruk har vært begrenset av en rekke ulemper og problemer.  Virkon har hypokloritens fordeler samtidig som ulempene er fjernet.  Perasafe har pereddiksyrens antimikrobielle egenskaper, men ikke dens ulemper.


Brosjyre PeraSafe


Brosjyre VirKon

Generell Bilde Varekatalog

Generell bilde produsent web