Rely+On VirKon og Rely+On PeraSafe er registrert og godkjent av Statens Legemiddelverk.

Rely+On VirKon og Rely+On PeraSafe er resultatene av innovativt utviklingsarbeid innrettet på å "temme" velkjente antimikrobielle substanser, hvis bruk har vært begrenset av en rekke ulemper og problemer.  Virkon har hypokloritens fordeler samtidig som ulempene er fjernet.  Perasafe har pereddiksyrens antimikrobielle egenskaper, men ikke dens ulemper.

VARESORTIMENT:

PeraSafe 16,2 g doseposer
Kartong: 10 bokser á 10 doseposer
Art. 14081202-10

PeraSafe 16.2 g doseposer
Boks/bøtte: 100 doseposer
Art. 1230

PeraSafe 162 g pulver
Kartong: 12 bokser á 162 g
Art. 14081207


VirKon 5 g tabletter
Kartong: 12 bokser á 50 tabletter
Art. 1220


VirKon 1 kg pulver
Kartong: 4 bokser á 1 kg
Art. 14081201

 

VirKon 5 kg pulver
Bøtte
Art. 14081204


Brosjyre PeraSafe


Brosjyre VirKon

Generell Bilde Varekatalog

Generell bilde produsent web