Bioxx 1, H202 sensor

Pålitelig H202 sensor Bioxx1 er et stasjonært overvåkingssystem for kontinuerlig måling og registrering av hydrogenperoksidnivåer i rommet, i tillegg til; temperatur og luftfuktighet. Bioxx1 registrerer effektiviteten til desinfeksjonen (uttrykt som ppm-verdi). De innsamlede dataene overføres til og lagres på en nettplattform. Brukeren har sanntidstilgang til dataene, uavhengig av sted og tid. Pålitelige rapporter gir sporbarhet og validering. Systemet

Desinfeksjonsrobot – Nocospray

  Desinfiser et helt rom og inventar ved å trykke på en knapp Nocospray tilhører en familie av desinfeksjonsroboter som bygger på det gjennomprøvde Nocotech konseptet fra den franske produsenten Oxypharm. Ved hjelp av en jet-turbin omdannes væske (Hydrogenperoksid / Nocolyse) til hydroksylradikaler og tilintetgjør alle typer mikroorganismer. Den særdeles effektive og hurtige spredningen av gass - HPV (Hydrogen Peroxide Vapour) sikrer god effekt og kre...

Desinfeksjonsrobot – Midler

NOCOLYSE 6% Desinfeksjonsmiddel til forebyggende behandling Art.nr. 4000.001 Nocolyse NOCODOR 6% (med eteriske oljer) Desinfeksjonsmiddel til fjerning av lukt Art.nr. 4030.001/4001.001 Nocolyse ONE SHOT 12% Desinfeksjonsmiddel til kurativ behandling Art.nr. 4010.001 NOCOLYSE Food 7,9% Desinfeksjonsmiddel til flater som er i kontakt med matvarer Art.nr. 4020-001 Oxypy ® Behandling mot flyvende/krypende insekt Art.nr. 4200-001 Oxypy + ® Behandling mot veggd...

SELUTION SLR – Sirolimus Eluting Balloon

SELUTION SLR – Sirolimus Eluting Balloon
Selution SLR - Drug Eluting Balloon Designed to deliver similar performance as drug-eluting stents Cell Adherent Technology (CAT™) er en proprietær amfipatisk lipidteknologi som binder mikro-sfærer til ballongoverflaten, og beskytter dem under ballonginnsetting og oppblåsing; Forbedret medikamentretensjon og biotilgjengelighet, noe som muliggjør en lavere legemiddeldosekonsentrasjon på ballongoverflate (1μg/mm²). Optimalisert overføring av mikro-sfærer (

QX Medical Boosting Catheter

QX Medical Boosting Catheter
The QX Médical Boosting Catheter is the next generation guide extension catheter. The catheter offers exceptional trackability along with a unique atraumatic tip design and large internal passageways to facilitate complex procedures. You will get the most from your devices with unique indication like the fluid injection and the larger inner lumen to provide best PCI options.

Detect 2

Løsning som avslører kontaminering i sann-tid på instrumenter og medisinsk utstyr ved å farge forurensning "BLÅ"