Rely+On VirKon og Rely+On PeraSafe er registrert og godkjent av Statens Legemiddelverk.

 

Blandeflasker og blandeanvisninger (plakater):
DuPont PeraSafe LiterBlandeflaske PeraSafe 1 L
Art.no 14081206

DuPont VirKon 1L
Blandeflaske
VirKon 1 L
Art.no 14081205

DuPont VirKon halvliterBlandeflaske
VirKon 1/2 L
Art.no 14081210


Blandeanvisning
VirKon


Blandeanvisning
PeraSafe

PeraSafe brosjyre IKON

Generell Bilde Varekatalog

Generell bilde produsent web