Asahi GUIDE WIRES TECHNOLOGY

Asahi GUIDE WIRES TECHNOLOGY
  Composite Core Design Listening to the needs of physicians and drawing on the skills of their master craftsmen, Asahi Intecc created ACTONE: an ingenious enhancement of the 10 micron core wire that forms part of their guidewire’s unique composite core design.  Read more in the brochure below....

Asahi GUIDE WIRES – Undervisning

Asahi GUIDE WIRES – Undervisning
    ETOSS: Educational Total Occlusion Simulation System ETOSS er et simulator system som gjør det mulig å teste ASAHI wires i en syntetisk etterligning av en totalokklusjon. De ulike wires' egenskaper er enkelt å studere ved hjelp av to kamera som i to plan filmer wirens bevegelser. På den måten kan man på en enkel måte erfare forskjellen på de ulike wires styrbarhet/respons. Gjør en avtale med oss, og vi stiller ETOSS simulator system gratis...