• Vårt kvalitetssikringssystem ble 26.juni 2023 ISO 9001:2015 sertifisert.

ISO 9001:2015 er en verdensomspennende standard som stiller krav til et sterkt kvalitetsstyringssystem. Den beskriver spesifikke prosesser, prosedyrer og aktiviteter som organisasjoner må opprette, implementere, vedlikeholde og forbedre for å kunne levere produkter og tjenester på en suksessfull måte.

  • 15. september 2023 ble vårt kvalitetssikringssystem også  ISO 13485:2016 sertifisert.

ISO 13485:2016 spesifiserer krav til et kvalitetsstyringssystem der en organisasjon må demonstrere sin evne til å tilby medisinsk utstyr og relaterte tjenester som konsekvent oppfyller kundens og gjeldende regulatoriske krav.

Våre sertifiseringer omfatter: Warehousing, sales and distribution of non-active, active, implantable, non-implantable medical devices.

                                                                                                                         

ISO 9001:2015                                                             ISO 13485:2016