VirKon & PeraSafe

VirKon & PeraSafe
Rely+On VirKon og Rely+On PeraSafe er registrert og godkjent av Statens Legemiddelverk. Rely+On VirKon og Rely+On PeraSafe er resultatene av innovativt utviklingsarbeid innrettet på å "temme" velkjente antimikrobielle substanser, hvis bruk har vært begrenset av en rekke ulemper og problemer.  Virkon har hypokloritens fordeler samtidig som ulempene er fjernet.  Perasafe har pereddiksyrens antimikrobielle egenskaper, men ikke dens ulemper.VARESORTIMENT:Pe

VirKon & PeraSafe Bruksanvisninger

VirKon & PeraSafe Bruksanvisninger
Rely+On VirKon og Rely+On PeraSafe er registrert og godkjent av Statens Legemiddelverk. Rely+On VirKon og Rely+On PeraSafe er resultatene av innovativt utviklingsarbeid innrettet på å "temme" velkjente antimikrobielle substanser, hvis bruk har vært begrenset av en rekke ulemper og problemer.  Virkon har hypokloritens fordeler samtidig som ulempene er fjernet.  Perasafe har pereddiksyrens antimikrobielle egenskaper, men ikke dens ulemper. Brosjyre PeraSa

VirKon & PeraSafe – Tilbehør

VirKon & PeraSafe – Tilbehør
Rely+On VirKon og Rely+On PeraSafe er registrert og godkjent av Statens Legemiddelverk.  Blandeflasker og blandeanvisninger (plakater):Blandeflaske PeraSafe 1 LArt.no 14081206Blandeflaske VirKon 1 LArt.no 14081205Blandeflaske VirKon 1/2 LArt.no 14081210 Blandeanvisning VirKon Blandeanvisning PeraSafe

VirKon & PeraSafe – Dokumenter

VirKon & PeraSafe – Dokumenter
Rely+On VirKon og Rely+On PeraSafe er registrert og godkjent av Statens Legemiddelverk.  Sikkerhetsdatablad & Verneblad:Beskriver VirKon og PeraSafe i konsentrert form (pulver/tabletter/doseposer.  Produktenes egenskaper og miljøpårvirkning endres ved utblanding. Sikkerhetsdatablad er også tilgjengelig på stoffkartoteket Eco Archive Sikkerhetsdatablad VirKon tabletter Sikkerhetsdatablad VirKon pulver /doseposer Sikkerhetsdatablad PeraSafeVernebladVir