VirKon & PeraSafe

VirKon & PeraSafe
Rely+On VirKon og Rely+On PeraSafe er registrert og godkjent av Statens Legemiddelverk. Rely+On VirKon og Rely+On PeraSafe er resultatene av innovativt utviklingsarbeid innrettet på å "temme" velkjente antimikrobielle substanser, hvis bruk har vært begrenset av en rekke ulemper og problemer.  Virkon har hypokloritens fordeler samtidig som ulempene er fjernet.  Perasafe har pereddiksyrens antimikrobielle egenskaper, men ikke dens ulemper.VARESORTIMENT:Pe

VirKon & PeraSafe Bruksanvisninger

VirKon & PeraSafe Bruksanvisninger
Rely+On VirKon og Rely+On PeraSafe er registrert og godkjent av Statens Legemiddelverk. Rely+On VirKon og Rely+On PeraSafe er resultatene av innovativt utviklingsarbeid innrettet på å "temme" velkjente antimikrobielle substanser, hvis bruk har vært begrenset av en rekke ulemper og problemer.  Virkon har hypokloritens fordeler samtidig som ulempene er fjernet.  Perasafe har pereddiksyrens antimikrobielle egenskaper, men ikke dens ulemper. Brosjyre PeraSa

VirKon & PeraSafe Tester

VirKon & PeraSafe Tester
Originale test rapporter kan fås ved henvendelse Brage Medical.PeraSafe Bakteriedrepende aktivitet: EN 13727 + A2 2015 EN 14561 2006 Virusdrepende aktivitet: EN 14476 BVD virus EN 14476 Hepatitt B EN 14476 2013 + A1 2015 Fungicid / gjærdrepende aktivitet: EN 13624 EN 14562 2006 Mykobaktericid /tuberkulocid aktivitet: EN 14348:2005 EN 14563 2008 EN 14563 u/mek. påvirkn. Sporicid aktivitet: EN 17126 EN 13704 Bac Sub Var Niger sporer EN 127...

VirKon & PeraSafe – Tilbehør

VirKon & PeraSafe – Tilbehør
Rely+On VirKon og Rely+On PeraSafe er registrert og godkjent av Statens Legemiddelverk.  Blandeflasker og blandeanvisninger (plakater):Blandeflaske PeraSafe 1 LArt.no 14081206Blandeflaske VirKon 1 LArt.no 14081205Blandeflaske VirKon 1/2 LArt.no 14081210 Blandeanvisning VirKon Blandeanvisning PeraSafe

VirKon & PeraSafe – Dokumenter

VirKon & PeraSafe – Dokumenter
Rely+On VirKon og Rely+On PeraSafe er registrert og godkjent av Statens Legemiddelverk.  Sikkerhetsdatablad & Verneblad:Beskriver VirKon og PeraSafe i konsentrert form (pulver/tabletter/doseposer.  Produktenes egenskaper og miljøpårvirkning endres ved utblanding. Sikkerhetsdatablad er også tilgjengelig på stoffkartoteket Eco Archive Sikkerhetsdatablad VirKon tabletter Rev. (2022.04.04) Sikkerhetsdatablad VirKon pulver Rev. (2023.05.26) Sikkerhetsdata