Guidewire PCI:

Guide Extension:

Mikrokatetre:

Føringskatetre:

Stenter:

Ballonger / Drug eluting ballonger:

CTO uttrykk:

Aterektomi (orbital):

FFR – Trykkwire:

Utstyr for lukking:

Utstyr for kompresjon:

Tilbehør: