Brage Medical AS arbeider med distribusjon og markedsføring av medisinske produkter.
Vi fokuserer på spesialiserte områder innen helsevesenet; der god kunnskap og formidling av denne er av stor betydning for våre kunder.
Les mer

COVID-19-pandemien påvirker oss alle. Brage Medical AS er en betydelig leverandør av desinfeksjonsmidler og automatisert, luftbåren desinfeksjon (desinfeksjons-roboter), og vi gjør selvsagt vårt ytterste for å sikre leveranser og bistå med kompetanse til våre kunder. Vi følger nasjonale helsemyndigheters pålegg og anbefalinger, og er i den forbindelse nødt til å prioritere bestillinger på produkter til sykehus og alle de som står i frontlinjen. Vi har til tider meget stor pågang og ber om forståelse dersom det noen ganger kan ta litt lenger tid å gi svar, - og at leveringstider noen ganger blir lengre enn vanlig.

Les mer om hvordan våre produkter representerer et betydelig bidrag i bekjempelsen av Covid-19 - blant annet at VirKon er testet svært effektivt mot det aktuelle Covid-viruset (SARS-CoV-2).
Les mer

NYHET!
Brage Medical er nå leverandør av MANTA
vascular closure devices

Les mer

Invasive produkter:

PCI

Desinfeksjon: