OPPLØS og FJERN:

OneLifes enzymteknologi muliggjør fullstendig og irreversibel nedbrytning av organisk smuss og biofilm. Instrumenter blir helt rene og reduserer markant risikoen for kontaminering.

Multi-enzymatisk, høynivå dyprengjøring og fjerning av biofilm i avløp:

Til medisinsk utstyr, tannlegeinstrumenter, endoskop:

Til kritiske overflater: