Desinfeksjonsrobot – Nocospray

Desinfeksjonsrobot – Nocospray
Desinfiser et helt rom og inventar ved å trykke på en knapp Desinfeksjonsvæsken som benyttes i roboten, Nocolyse One Shot, er godkjent av Statens Legemiddelverk med tilfredsstillende effekt mot gramnegative og grampositive bakterier, mycobakterier, sporer, virus og sopp. Nocolyse oppfyller alle kravene i den nye europeiske standarden; NF EN 17272 Nocospray-roboten har elektrisk drevet turbin som omdanner hydrogenperoksid til tørr tåke. Tåken dreper rask...

Desinfeksjonsrobot – Midler

Desinfeksjonsrobot – Midler
NOCOLYSE ® Desinfeksjonsmiddel til forebyggende behandling Art.nr. 4000.001 NOCOLYSE One Shot ® Desinfeksjonsmiddel til kurativ behandling Art.nr. 4010.001 NOCOLYSE med eteriske oljer ® Desinfeksjonsmiddel til fjerning av lukt Art.nr. 4030.001/4001.001 NOCOLYSE Food ® Desinfeksjonsmiddel til flater som er i kontakt med matvarer Art.nr. 4020-001 Oxydor ® Deodoriser til fjerning av lukt Art.nr. 4300-001 Oxypy ® Behandling mot flyvende/krypende insekt Art.nr...

Desinfeksjonsrobot – Fjernkontroll

Desinfeksjonsrobot – Fjernkontroll
Desinfiser et helt rom og inventar ved å trykke på en knapp Hele prosessen kan styres med en fjernkontroll  Klikk på ikonet under for å få tilgang til brukermanual for enkel tilkobling av fjernkontroll til din Nocospray desinfeksjonsrobot. ...

Desinfeksjonsrobot – Tester, kvalitetssikring

Desinfeksjonsrobot – Tester, kvalitetssikring
NOCOBOX ®10 skåler tilprøvetaking ogdyrking for påvisning avmikroorganismerNOCOTEST ®100 test-strimler.For å kontrollereat middelet erjevnt fordelt irommet. KVALITETSSIKRING:Last ned den filen som tilsvarer den desinfeksjonsløsningen som skal benyttes. Legg inn tallverdi for aktuelle roms volum uttrykt i kubikk-meter (lengde x bredde x høyde).Filen vil automatisk kalkulere forbruk av desinfeksjonsløsning, korrekt innstilling av robot, samt den tiden rommet

Desinfeksjonsrobot – Godkjenninger

Desinfeksjonsrobot – Godkjenninger
Illustrasjonene over viser et lite utvalg av de mikroorganismer Nocolyse og Nocolyse One Shot har dokumentert effekt mot. Ta kontakt med Brage Medical for full oversikt.Godkjent av Statens LegemiddelverkSertifisert i henhold til europeisk standard; NF T 72-281Nocolyse One-Shot er siden april 2016 godkjent av Statens Legemiddelverk som kjemisk desinfeksjonsmiddel til teknisk bruk innen helse og sykepleie. SLV baserer godkjenningen på at dokumentasjonen vi...